Sorry, this video is not available in your country.

Đàn linh cẩu giết chết sư tử

Tags: Đàn linh cẩu giết chết sư tử, động vật, đánh nhau

Đăng ngày 08-04-2013

Sau khi đàn linh cẩu tấn công sư tử, chúng bỏ mặc sư tử cho đến lúc chết và bỏ đi.

Bình luận (0)