Đàn linh cẩu giết chết sư tử

Đăng ngày 08-04-2013
Sau khi đàn linh cẩu tấn công sư tử, chúng bỏ mặc sư tử cho đến lúc chết và bỏ đi.

Bình luận (0)