Clip đã bị xóa!

Dâng Người tiếng hát mùa xuân - Tốp ca

Dâng Người tiếng hát mùa xuân - Tốp ca
vietnam.today

Ngày đăng 04-02-2009

Dâng Người tiếng hát mùa xuân được Tốp ca biểu diễn trong chương trình mừng Đảng mừng xuân