Clip đã bị xóa!

Đang ấy nhau thì lại học

Đang ấy nhau thì lại học
thegioidanong

Ngày đăng 17-07-2009

Học, học nữa, học mãi. Anh chàng chăm học trong clip này đang làm chuyện ấy với bạn gái , đang đến lúc 2 bên đang cuồng loạn âm dương thì chợt nhớ ra chưa học bài...Thế là quẳng luôn cô người yêu đang vật vã để..học. Nản nhỉ. Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau, Ấy nhau,

Đọc thêm