Đảng cho ta mùa xuân - Tam ca

Đăng ngày 04-02-2009
Đảng cho ta mùa xuân được Tam ca biểu diễn trong chương trình mừng Đảng, mừng xuân

Bình luận (1)