Clip đã bị xóa!

Đảng cho ta mùa xuân - Tam ca

Đảng cho ta mùa xuân - Tam ca
vietnam.today

Ngày đăng 04-02-2009

Đảng cho ta mùa xuân được Tam ca biểu diễn trong chương trình mừng Đảng, mừng xuân