Đang hát thì bị chó đuổi

Đăng ngày 17-12-2013
Đúng là đang vui thì đứt dây đàn!

Bình luận (0)