Đánh bài cởi quần áo

Đăng ngày 18-11-2008
ơ! thế cởi hết quần áo rùi thì làm gì nữa đây?

Bình luận (1)