Clip đã bị xóa!

Danh hài , bảo chung --- hoài linh

Danh hài , bảo chung --- hoài linh
philh

Ngày đăng 29-04-2007

hay , cười vỡ bũng