Sorry, this video is not available in your country.

Danh lam thắng cảnh Việt Nam

Phạm Thủy Hồ

Tags: Hạ Long

Đăng ngày 24-02-2007

Vịnh Hạ Long _Quảng Ninh (Đệ nhất danh lam thắng cảnh Việt Nam)

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận