Sorry, this video is not available in your country.

Đánh người dã man

Tags: đánh người

Đăng ngày 28-01-2008

1 vụ đánh người hết cứ dã man (có thể người bị đánh ăn cắp thứ gì đó nhưng cũng ko thể đáng bị như vậy)

Bình luận (21)

Xem thêm bình luận