Clip đã bị xóa!

Đánh người dã man
ndhuy

Ngày đăng 28-01-2008

1 vụ đánh người hết cứ dã man (có thể người bị đánh ăn cắp thứ gì đó nhưng cũng ko thể đáng bị như vậy)