Đánh người dã man

Đăng ngày 28-01-2008
1 vụ đánh người hết cứ dã man (có thể người bị đánh ăn cắp thứ gì đó nhưng cũng ko thể đáng bị như vậy)

Bình luận (23)