Đánh trộm dã man thật - Trung Quốc

Đăng ngày 14-05-2008
Một video kinh dị về cách người Trung Quốc đánh trộm. Từ trước đã nghe nhiều về thái độ của người Trung Quốc khi bắt được kẻ trộm. Họ có thể chặt tay trộm (tay nào ăn trộm chặt tay đó) rồi đóng cũi phơi nắng mà không cho băng bó vết thương. Còn trong video này thì nói thật, mình rùng mình. Không dám bình luận gì.(Theo http://clip.vn/mytv/nnnt )

Bình luận (9)