Clip đã bị xóa!

Đất Việt tiếng vọng ngàn đời-Đan Trường

Đất Việt tiếng vọng ngàn đời-Đan Trường
nguyenhung2711

Ngày đăng 17-07-2009

Sáng tác=Lê Quang.Sa sỹ=Đan Trường