Sorry, this video is not available in your country.

Đất Việt tiếng vọng ngàn đời-Đan Trường

Tags: Lê Quang.Sa sỹ=Đan Trường.Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, nhạc Việt Nam, trẻ, truyền thống

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 17-07-2009

Sáng tác=Lê Quang.Sa sỹ=Đan Trường

Bình luận (1)