Clip đã bị xóa!

Đặt catheter tĩnh mạch trung ương

Đặt catheter tĩnh mạch trung ương
xalamonster

Ngày đăng 30-09-2008

Y học - kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung ương