Sorry, this video is not available in your country.

Đặt catheter tĩnh mạch trung ương

xalamonster

Tags: Y học - kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung ương

Đăng ngày 30-09-2008

Y học - kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung ương

Bình luận (0)