Clip đã bị xóa!

Đặt nội khí quản
xalamonster

Ngày đăng 29-09-2008

Y học - kỹ thuật đặt nội khí quản