Clip đã bị xóa!

Đấu Taekwondo
Q_Huy13

Ngày đăng 30-05-2008

Các trận đấu trong giải Taekwondo của truờng Đại học Tp.Cần Thơ