Clip đã bị xóa!

Đấu bò Tây Ban Nha - Bull Fighting

Đấu bò Tây Ban Nha - Bull Fighting
culogrande

Ngày đăng 13-03-2007

Đấu bò Tây Ban Nha - Bull Fighting in Ameria, South of Spain