Đấu bò tót kiểu này cũng nguy hiểm thật đấy

Đăng ngày 18-04-2007
Các bạn đã từng xem đấu bò tót nhưng chắc chưa xem tình huống này nhỉ

Bình luận (6)