Clip đã bị xóa!

Dấu tình sầu - Quang Dũng

Dấu tình sầu - Quang Dũng
hoangson

Ngày đăng 16-02-2009

Dấu tình sầu Sáng tác: Ngô Thụy Miên Biểu diễn: Quang Dũng