Dấu tình sầu - Quang Dũng

Đăng ngày 16-02-2009
Dấu tình sầu
Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Biểu diễn: Quang Dũng

Bình luận (1)