Clip đã bị xóa!

Dạy nhảy Hip Hop
nh0c

Ngày đăng 17-03-2007

Dành cho các bạn mới vào nghề , những động tác footwalk đơn giản , cả nam và nữ đều có thể học được