Dạy vẽ manga : 100 cách vẽ mặt

Đăng ngày 21-10-2008
Mình dự định sẽ làm 1 series dạy vẽ manga. Mong các bạn ủng hộ^_^

Bình luận (29)