Sorry, this video is not available in your country.

Dạy vẽ manga : 100 cách vẽ mặt

skaid

Tags: day ve manga, 100 cách vẽ mặt, manga, nghệ thuật

Đăng ngày 21-10-2008

Mình dự định sẽ làm 1 series dạy vẽ manga. Mong các bạn ủng hộ^_^

Bình luận (27)

Xem thêm bình luận