Clip đã bị xóa!

Dạy vẽ manga : 100 cách vẽ mặt

Dạy vẽ manga : 100 cách vẽ mặt
skaid

Ngày đăng 21-10-2008

Mình dự định sẽ làm 1 series dạy vẽ manga. Mong các bạn ủng hộ^_^