Clip đã bị xóa!

Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu - Bằng Kiều

Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu - Bằng Kiều
kiro

Ngày đăng 12-10-2012

Ca khúc: Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu Trình bày: Bằng Kiều