Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang

Đăng ngày 09-03-2010
Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang
Trình bày: Phi Nhung
Sáng tác: Vũ Đức Sao Biển

Bình luận (1)