Clip đã bị xóa!

Đi hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng

Đi hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng
vietnamtravel

Ngày đăng 19-10-2010

Lần này chúng ta cùng khám phá hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng.