Sorry, this video is not available in your country.

Đi hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng

vietnamtravel

Tags: chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng

Đăng ngày 19-10-2010

Lần này chúng ta cùng khám phá hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng.

Bình luận (0)