Đi hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng

Đăng ngày 19-10-2010
Lần này chúng ta cùng khám phá hội chọi trâu Đồ Sơn - Hải Phòng.

Bình luận (0)