Sorry, this video is not available in your country.

Đi săn cảnh sản xuất nước tinh khiết

Tin trong nước

Tags: Nước uống tinh khiết, Đi săn cảnh sản xuất nước tinh khiết

Đăng ngày 25-03-2009

Để mục sở thị quy trình sản xuất nước tinh khiết, phóng viên VietNamNet đã có mặt tại một số cơ sở sản xuất tại Hà Nội. Tuy nhiên, trái với những gì được gắn trên nhãn mác, quy trình sản xuất nước tinh khiết lại thô sơ, cẩu thả và không hề tinh khiết...
Đọc thêm

Bình luận (0)