Clip đã bị xóa!

Đi săn cảnh sản xuất nước tinh khiết

Đi săn cảnh sản xuất nước tinh khiết
vietnam.today

Ngày đăng 25-03-2009

Để mục sở thị quy trình sản xuất nước tinh khiết, phóng viên VietNamNet đã có mặt tại một số cơ sở sản xuất tại Hà Nội. Tuy nhiên, trái với những gì được gắn trên nhãn mác, quy trình sản xuất nước tinh khiết lại thô sơ, cẩu thả và không hề tinh khiết...