Clip đã bị xóa!

Dịch vụ hàng không có dấu hiệu phục hồi tại Nhật Bản

Dịch vụ hàng không có dấu hiệu phục hồi tại Nhật Bản
nguyenvu2010

Ngày đăng 17-05-2012

Dấu hiệu phục hồi đang lộ rõ ở các sân bay tại Nhật Bản kể từ thảm họa động đất và sóng thần vào ngày 11/3/2011.