Sorry, this video is not available in your country.

Dịch vụ hàng không có dấu hiệu phục hồi tại Nhật Bản

Tags: Dịch vụ hàng không có dấu hiệu phục hồi tại Nhật Bản

Đăng ngày 17-05-2012

Dấu hiệu phục hồi đang lộ rõ ở các sân bay tại Nhật Bản kể từ thảm họa động đất và sóng thần vào ngày 11/3/2011.

Bình luận (0)