Clip đã bị xóa!

Điểm báo 09-10-2013: Võ Nguyên Giáp - Người truyền đạt rõ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự

Điểm báo 09-10-2013: Võ Nguyên Giáp - Người truyền đạt rõ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự
vietnam.today

Ngày đăng 09-10-2013

Chương trình điểm báo sáng 09-10-2013 gồm những nội dung sau: 1. Võ Nguyên Giáp - Người truyền đạt rõ nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự 2. Tái cơ cấu để vực dậy niềm tin thị trường 3. Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo: Loay hoay chọn khâu đột phá 4. Giá điện rất cần cơ chế giám sát độc lập 5. Sở Y tế TP HCM sẽ phát thông báo xin lỗi bệnh nhân 6. Người đi xây làng biên giới 7. Ba an toàn ở Nam Định

Đọc thêm