Clip đã bị xóa!

Điện Biên Phủ trên không

Điện Biên Phủ trên không
amye

Ngày đăng 18-05-2007

Trận chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của đế quôc Mỹ bằng B52