Điện Biên Phủ trên không

Đăng ngày 18-05-2007
Trận chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của đế quôc Mỹ bằng B52

Bình luận (13)