Sorry, this video is not available in your country.

Điện Biên Phủ trên không

amye

Tags: Thông tin-sự kiện, Chiến tranh, B52

Đăng ngày 18-05-2007

Trận chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại của đế quôc Mỹ bằng B52

Bình luận (13)

Xem thêm bình luận