Sorry, this video is not available in your country.

Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ

Việt Tân

Tags: Chiến dịch Điện biên phủ

Đăng ngày 25-03-2009

Chiến dịch Điện biên phủ

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận