Diễn cùng xe phân khối lớn

Đăng ngày 10-11-2008
Các động tác điều khiển kỹ thuật được các dân chơi biểu diễn cùng motor phân khối lớn.

Bình luận (0)