Clip đã bị xóa!

Diễn cùng xe phân khối lớn

Diễn cùng xe phân khối lớn
hoangson

Ngày đăng 10-11-2008

Các động tác điều khiển kỹ thuật được các dân chơi biểu diễn cùng motor phân khối lớn.