Sorry, this video is not available in your country.

Diễn cùng xe phân khối lớn

Hoàng Anh Sơn

Tags: Ô tô, xe máy, xe phân khối lớn, mô tô

Đăng ngày 10-11-2008

Các động tác điều khiển kỹ thuật được các dân chơi biểu diễn cùng motor phân khối lớn.

Bình luận (0)