Clip đã bị xóa!

Diễn viên và người mẫu Minh Anh cũng thi Idol

Diễn viên và người mẫu Minh Anh cũng thi Idol
VietnamIdol

Ngày đăng 18-09-2008

Diễn viên và người mẫu Minh Anh cũng thi Idol nà !!!