Clip đã bị xóa!

Điệu hát then xứ Lạng

Điệu hát then xứ Lạng
nguyenvu2010

Ngày đăng 11-01-2013

Lạng Sơn là một trong những địa phương còn lưu giữ được nhiều giá trị của nghệ thuật hát Then. Hát Then là một hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Tày, Nùng xứ Lạng. Ra đời và gắn liền với đời sống dân gian, lời hát Then là sự phản ánh chân thực tín ngưỡng, cuộc sống của người dân nơi đây. Then xứ Lạng có hai loại hình là Then cổ và Then đặt lời mới. Qua thống kê của ngành văn hóa, toàn tỉnh hiện có trên 150 nghệ nhân hát Then, trong đó 56 người được cấp sắc. Trong những năm gần đây, công tác bảo tồn loại hình hát Then ở Lạng Sơn còn nhiều hạn chế và có nguy cơ mai một. Điều này đã phản ánh rõ nét ở công tác nghiên cứu, sưu tầm, ghi âm, ghi hình bảo tồn các làn điệu Then cổ chưa đầy đủ; chưa thống kê, hướng dẫn lập hồ sơ một cách đầy đủ để trình các cấp có thẩm quyền quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian cho các bà Then, ông Then có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn loại hình nghệ thuật này. Mặt khác, chưa có cơ chế hỗ trợ cụ thể cho các nghệ nhân dân gian để khuyến khích việc truyền dạy rộng rãi hát Then, đàn Tính cho thế hệ trẻ; đội ngũ hành nghề Then hoạt động chủ yếu là mang tính tự do; việc duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật hát Then cũng chịu tác động của cơ chế thị trường.

Đọc thêm