Sorry, this video is not available in your country.

Điều lệnh đội ngũ

tubeo

Tags: Điều lệnh, công an

Đăng ngày 27-10-2007

Tập điều lệnh đội ngũ trong trường CA. Thông cảm vì mấy thầy này tập liên tục, rất mệt.

Bình luận (2)