Điều lệnh đội ngũ

Đăng ngày 27-10-2007
Tập điều lệnh đội ngũ trong trường CA. Thông cảm vì mấy thầy này tập liên tục, rất mệt.

Bình luận (2)