Đo chu vi Trái Đất

Đăng ngày 23-03-2008
Nhóm Tĩnh Gia 1, THPT Tĩnh Gia 1 thực hiện đo chu vi Trái Đất theo phương pháp Erastosthenes ngày 23/03/2008

Bình luận (2)