Clip đã bị xóa!

Đo chu vi Trái Đất
thienfantasy

Ngày đăng 23-03-2008

Nhóm Tĩnh Gia 1, THPT Tĩnh Gia 1 thực hiện đo chu vi Trái Đất theo phương pháp Erastosthenes ngày 23/03/2008