Sorry, this video is not available in your country.

Đo chu vi Trái Đất

Hunter

Tags: chu vi, Trái Đất, Tĩnh Gia 1

Đăng ngày 23-03-2008

Nhóm Tĩnh Gia 1, THPT Tĩnh Gia 1 thực hiện đo chu vi Trái Đất theo phương pháp Erastosthenes ngày 23/03/2008

Bình luận (2)