Sorry, this video is not available in your country.

Đô vật mỹ Triple H vs The Rock part 4

Lý Gia Huệ

Tags: Lightning, Triple H, The Rock, wrestling, wwe, raw, smackdown

Đăng ngày 06-10-2007

Đánh nhau thật là ác độc.

Bình luận (35)

Xem thêm bình luận