Clip đã bị xóa!

Đô vật mỹ Triple H vs The Rock part 4

Lý Gia Huệ

156,210

Tags: Lightning, Triple H, The Rock, wrestling, wwe, raw, smackdown

Đăng ngày 06-10-2007

Đánh nhau thật là ác độc.

Bình luận (35)


Xem thêm bình luận