Clip đã bị xóa!

Đoạn phim mô tả cảnh thiên thạch rơi trúng Trái Đất và gây ra cảnh hủy diệt.

Đoạn phim mô tả cảnh thiên thạch rơi trúng Trái Đất và gây ra cảnh hủy diệt.
viencuong

Ngày đăng 03-11-2007

Theo các dự báo, vào ngày 13/4/2036, một tiểu hành tinh sẽ va vào Trái Đất... NASA vừa lập kế hoạch đưa người đổ bộ xuống tiểu hành tinh để góp phần ngăn chặn nguy cơ hủy diệt nhân loại.