Sorry, this video is not available in your country.

Đọc chuyện Tấm Cám cho bé Quang Minh và các cháu nghe

ninhvuhalong74

Tags: Bebechit

Đăng ngày 18-05-2008

Chuyện tấm cám bị bịa thêm cho phù hợp với thời nay,
mong bà con đừng phản đối.

Bình luận (3)