Clip đã bị xóa!

Đọc chuyện Tấm Cám cho bé Quang Minh và các cháu nghe

Đọc chuyện Tấm Cám cho bé Quang Minh và các cháu nghe
ninhvuhalong74

Ngày đăng 18-05-2008

Chuyện tấm cám bị bịa thêm cho phù hợp với thời nay, mong bà con đừng phản đối.