Sorry, this video is not available in your country.

Độc tấu: Đồng giao ngày mùa - Nhóm nhạc cụ Dân tộc

Việt Pop

0

Tags: Đồng giao ngày mùa, Độc tấu, Lễ hội Lang Biang mùa xuân về

Thể hiện: Mika Nakashima

Thể loại: Châu Á

Đăng ngày 07-04-2009

Chương trình: Lễ hội Lang Biang mùa xuân về

Bình luận (1)