Clip đã bị xóa!

Độc tấu: Đồng giao ngày mùa - Nhóm nhạc cụ Dân tộc

Việt Pop

1,007

Tags: Đồng giao ngày mùa, Độc tấu, Lễ hội Lang Biang mùa xuân về

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam, Nhạc Quê Hương

Đăng ngày 07-04-2009

Chương trình: Lễ hội Lang Biang mùa xuân về

Bình luận (1)