Clip đã bị xóa!

Độc tấu: Đồng giao ngày mùa - Nhóm nhạc cụ Dân tộc

Độc tấu: Đồng giao ngày mùa - Nhóm nhạc cụ Dân tộc
vpop

Ngày đăng 07-04-2009

Chương trình: Lễ hội Lang Biang mùa xuân về