Sorry, this video is not available in your country.

Độc tấu: Đồng giao ngày mùa - Nhóm nhạc cụ Dân tộc

Việt Pop

Tags: Đồng giao ngày mùa, Độc tấu, Lễ hội Lang Biang mùa xuân về

Thể hiện: Đan Trường, Phi Nhung

Thể loại: Việt Nam

Đăng ngày 07-04-2009

Chương trình: Lễ hội Lang Biang mùa xuân về

Bình luận (1)