Độc tấu: Đồng giao ngày mùa - Nhóm nhạc cụ Dân tộc

Đăng ngày 07-04-2009
Chương trình: Lễ hội Lang Biang mùa xuân về

Bình luận (1)