Clip đã bị xóa!

Độc tấu ghi ta bản Paso Doble - Charo Espana Cani

Độc tấu ghi ta bản Paso Doble - Charo Espana Cani
hpat.xt

Ngày đăng 30-11-2008

Phụ nữ vốn là 1 nghệ thuật của tạo hóa. Bởi vậy rất nhiều phụ nữ trên thế giới thành công trên con đường nghệ thuật. Và bản Paso Doble độc tấu này cũng được thể hiện bằng 1 tài năng xuất chúng