Clip đã bị xóa!

Độc tấu sáo trúc Việt Nam

Độc tấu sáo trúc Việt Nam
dungntskda840

Ngày đăng 11-12-2008

Tác phẩm:Quê Mới Sáng Tác:NSUT Tiến Vượng