Sorry, this video is not available in your country.

Đôi cánh thiên thần

Tags: Đôi cánh thiên thần, quà tặng cuộc sống

Đăng ngày 17-04-2012

Thượng đế đã ban đôi cánh thiên thần cho những người không thể đi lại được.

Bình luận (0)