Đôi cánh thiên thần

Đăng ngày 17-04-2012
Thượng đế đã ban đôi cánh thiên thần cho những người không thể đi lại được.

Bình luận (0)