Clip đã bị xóa!

Đôi cánh thiên thần
nguyenvu2010

Ngày đăng 17-04-2012

Thượng đế đã ban đôi cánh thiên thần cho những người không thể đi lại được.