Clip đã bị xóa!

Đợi chờ trong cơn mưa - ca sỹ: Hoàng Lệ Quân

Đợi chờ trong cơn mưa - ca sỹ: Hoàng Lệ Quân
thedinhonline

Ngày đăng 16-04-2010

Đây là bài hát được phát sóng cách đây rất lâu trên Đài Tiếng Nói Việt Nam.