Clip đã bị xóa!

Dòng máu lạc hồng - Tốp ca múa nhạc Việt Nam

Dòng máu lạc hồng - Tốp ca múa nhạc Việt Nam
Vpop

Ngày đăng 30-03-2009

Dòng máu lạc hồng được Tốp ca múa nhạc Việt Nam biểu diễn trong chương trình đêm Vinh Quang thể thao Việt Nam