Động vật săn mồi ở Châu Phi (Phần 2)

Đăng ngày 04-09-2012
Trong suốt một cuộc đời, một con sư tử đực chỉ có thể giao thối trong một vài năm. Sư tử đực lúc sung sức nhất là từ 5 đến 6 tuổi. Khi 8 tuổi, sư tử đực bắt đầu gầy đi và mất dần khả năng giao phối. Bờm của nó rụng dần.

Bình luận (0)