Động vật săn mồi ở Châu Phi (Phần 4)

Đăng ngày 04-09-2012
Vùng đồng cỏ dường như chết vì khô héo, cho đến khi những đám mấy kéo đến. Điều đó hứa hẹn giải cứu cho những con thú chịu đựng qua mùa hạn hán. Đối với con báo mẹ và lũ con của nó, thức ăn của chúng phải thật tươi.

Bình luận (0)