Clip đã bị xóa!

Động vật săn mồi ở Châu Phi (Phần 4)

Động vật săn mồi ở Châu Phi (Phần 4)
nguyenvu2010

Ngày đăng 04-09-2012

Vùng đồng cỏ dường như chết vì khô héo, cho đến khi những đám mấy kéo đến. Điều đó hứa hẹn giải cứu cho những con thú chịu đựng qua mùa hạn hán. Đối với con báo mẹ và lũ con của nó, thức ăn của chúng phải thật tươi.