Động vật yêu nhau

Đăng ngày 18-02-2008
ảnh vui, không chỉ có con người mà ngay cả động vật cũng có cách biểu lộ tình cảm

Bình luận (0)