Clip đã bị xóa!

Động vật yêu nhau
hongvan83

Ngày đăng 18-02-2008

ảnh vui, không chỉ có con người mà ngay cả động vật cũng có cách biểu lộ tình cảm