Doraemon - Nobita và Cuốn nhật ký tương lai

Đăng ngày 28-12-2009
Doraemon - Nobita và Cuốn nhật ký tương lai
Cám ơn yumei-sub đã phụ đề cho tập doraemon này.

Bình luận (9)