Clip đã bị xóa!

Doraemon - Nobita và Cuốn nhật ký tương lai

Doraemon - Nobita và Cuốn nhật ký tương lai
AndyFat

Ngày đăng 28-12-2009

Doraemon - Nobita và Cuốn nhật ký tương lai Cám ơn yumei-sub đã phụ đề cho tập doraemon này.