Clip đã bị xóa!

Đột nhập nhà ca sỹ Hồ Ngọc Hà

Đột nhập nhà ca sỹ Hồ Ngọc Hà
moonbeo103

Ngày đăng 25-11-2008

Hồ Ngọc Hà với ngôi nhà hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên của mình.