Đột nhập nhà ca sỹ Hồ Ngọc Hà

Đăng ngày 25-11-2008
Hồ Ngọc Hà với ngôi nhà hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên của mình.

Bình luận (1)