Dragon Ball Kai tập 50 phụ đề Việt

Đăng ngày 11-06-2010
Tập 50 - Sức mạnh 100% của Freeza! Rồng Thần! Xin hãy thực hiện điều ước này!

Bình luận (1)