Clip đã bị xóa!

Dragon Ball Z 2.2
kqha2006

Ngày đăng 14-04-2010

Phim 7 viên ngọc rồng phần 1, phụ đề tiếng Việt