Clip đã bị xóa!

Dragon Ball Z - Movie
exodiav

Ngày đăng 26-11-2008

Dragon Ball: Ossu! Kaette Kita Son Goku to Nakamatachi!! --- (Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!!)