Clip đã bị xóa!

DragonForce - Through The Fire And Flames

DragonForce - Through The Fire And Flames
dragonboss

Ngày đăng 19-10-2007

Clip rất hay dành cho các tín đồ Rock. Đặc biệt đoạn Solo Guitar hay cực!!! Nhanh khiếp.